Het zijn voor de ZZP consultants in een keer weer gouden tijden. De economie gaat goed en specialisten zijn niet aan te slepen.
Een bijzondere markt is die van de consultancy. In alle maten en rangen en standen worden ze gevraagd. Wat mij opvalt is dat de vraag, die wordt uitgezet wordt over het algemeen vrij slordig en traditioneel is. Het meest in het oog springend is het feit, dat vaak, bekendheid met de branche belangrijker wordt gevonden, dan de expertise. Verder zie je, met name bij allerlei overheidsinstanties, dat er met een beperkt aantal bureaus in zee wordt gegaan en vaak heel goede individuele ZZP’ers geen schijn van kans maken. Het risico, dat men met deze attitudes neemt is mega groot. Ik zal trachten jullie in mijn gedachtegang mee te nemen.
Indien men iemand tijdelijk nodig heeft, moet men heel goed weten welke expertise men nodig heeft. Is dit pure inhoudelijke kennis, bijvoorbeeld wetskennis, dan kan ik het nog volgen, dat men ervaring in de branche wenst. Al is dat absoluut geen garantie voor een goede invulling. Ooit in het verre verleden ben ik ingehuurd om een klus te doen in gevangenissen. Ik moest het management leren “proces matig” denken. Ik wist niets van de processen in de inrichtingen, maar heb de klus goed kunnen doen, want het ging om een mind setting. Echter, na deze klus heb ik nog menige klus gekregen bij justitie, alleen om het feit, dat ik ervaring in de branche had. Zelfs inhoudelijke klussen, waarbij ik alle kennis nog moest vergaren. Maar ja ik begreep de bedrijfs attitude.
En daar zit ‘m nu ook het risico. Vaak doet men niet zo maar een beroep op externe expertise. Er is te kort aan krachten, veranderingen, ontwikkelingen in de organisatie etc. Dan is een zorgvuldige keuze van belang.
Maak voor je zelf goed duidelijk, wat je nodig hebt:
• Een manager
• Business consultant, deze is materiedeskundig
• Management consultant.
Wet ook, dat consultants van grotere bedrijven training hebben gehad in het zich presenteren en hoe te profileren. Ze kunnen meebewegen in het gevraagde.
Aangezien, ze ingehuurd worden om een probleem te helpen oplossen, moet je je afvragen of je dat wilt. Immers er zal dan niets veranderen. Een goed ZZP’er neemt alleen zich zelf mee.
Dan de branche. Alleen bij een business consultant is dit van belang. In de twee andere gevallen kan het alleen maar een voordeel zijn, dat er een compleet frisse blik wordt gegeven aan alles.
Tenslotte nog een waarschuwing om mensen alleen in te zetten voor datgene waarvoor je ze hebt geselecteerd. Zij zijn nl. ook getraind om meer werk voor hun bedrijf te genereren.
Zo heb ik diverse malen (vaak in niet commerciële organisaties ) gezien, dat een consultant zich heel goed manifesteerde op het schrijven van beleidsstukken. Vervolgens werd hij/zij gevraagd om de afdeling dan ook maar tijdelijk te managen. Dit blijkt, meestal als de persoon weg is een ramp te zijn geweest en is men nog tijden lang bezig om te repareren. Niet alleen qua werk, maar ook qua beschadigde medewerkers.
Ik zeg nadrukkelijk, niet, dat dit standaard is. Maar heb het regelmatig gezien. Wees er van bewust.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.