Er is veel te doen om de werkdruk van de doorsnee agent.
Eigenlijk hebben we het over de modale agent tussen de 25-45 jaar. De meest actieve fase. Er verschijnen een heleboel theoretische verklaringen over de oorzaak. Als buitenstaander, die wel scherp kan observeren is de zaak eigenlijk vrij eenvoudig en niet bijzonder, het komt ook in het bedrijfsleven voor. Alleen worden daar, uit overleving motieven, de consequenties getrokken.
De genoemde doelgroep zit klem tussen de leeftijdsgroepen onder en boven hem/haar, en dat is dan de sandwich.
Laten we beginnen met de leeftijdsgroep erboven:
*      De laatste reorganisatie heeft de top versmald, dat betekent, dat er op een hoog niveau mensen overblijven. In het bedrijfsleven is de    oplossing eenvoudig. Outplacement. Hier niet, we zoeken een baan een laag er onder, waardoor daar weer meer mensen komen en de druk op die laag weer groter, etc.
*       Verder zijn het mensen, die wat ouder zijn en met allerlei k….smoezen niet meer op straat te krijgen zijn:
o De druk op de gent op straat wordt groter
o Minder kans op promotie
*         De oudere agent is tijdens de bezuiniging lekker blijven zitten, heeft minder conditie, krijgt kwaaltjes etc.:
o Ook weer te kort op straat
o Houden plaatsen bezet waardoor ook minder plaats voor extra jonge mensen aannemen
Dan de leeftijdsgroep er onder, de jonge agent
*         Jarenlang zijn er, door allerlei bezuinigingen minder mensen aangenomen, dus is er een te kort in bepaalde categorieën.
*         Vroeger duurde een opleiding 4 jaar en kwam een goed getrainde, ook emotioneel, agent op straat. Nu moet het in de helft van de tijd
o Je kunt je afvragen in hoeverre de nieuwe agent gehard genoeg is bij aantreden.
Tel dit bij elkaar op en je ziet de sandwich en de druk op de genoemde groep. Het kan niet anders, dan dat dit tot werkdrukverhoging leidt. Tot nu toe waren er nog wel wat mogelijkheden om te kunnen recupereren, maar ook daar wordt aan geknabbeld. Men wil van de mogelijke 9 uur diensten terug naar 8 uur. De huidige methode geeft de mogelijkheid om na 4 diensten een extra halve dag rust en dus herstel te geven. Ook deze simpele tool wordt zo weg gehaald. Het is allemaal niet zo moeilijk:
*         Werk als een commercieel bedrijf en trek de consequentie uit een reorganisatie. Niet meer rendementsvol…..weg
*          Leidt langduriger op en geef de bagage.
Nogmaals, het is maar een observatie van een nuchtere buitenstaander.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.