Het afgelopen jaar heb ik op gezondheidsgebied het nodige meegemaakt en veelvuldig gebruik moeten maken van de zorgdiensten.
Ik ben diep onder indruk geraakt van de betrokkenheid, kennis, vaardigheden etc. Ik ben geweldig verzorgd. Toch loop je wel tegen een aantal puntjes aan, waarvan je je denkt, had me dit maar vooraf verteld, dat was voor beide partijen een win-win situatie geworden. Daarom he ik het maar eens op papier gezet in de hoop, dat het bij kan dragen tot een nog betere verzorging.
Het betreft zowel organisatorische zaken, als kennis, op wat je te wachten staat.
Allereerst een organisatorisch aspect.
Ik ben terecht gekomen binnen de oncologie en het mooie is, dat je daar een eigen coördinator (verpleegkundige) krijgt toegewezen, dat is heel handig en fijn. Echter het is ook beperkt, zodra je iets ontwikkeld, wat buiten deze discipline valt, is de coördinatie niet meer aanwezig. Bij mij betrof het ook een propleem t.a.v. urologie. Dat wordt helemaal separaat aangestuurd, maar ieder heeft zijn eigen planning. Er wordt niet gekeken of er geen strijdige zaken tegelijkertijd worden opgestart etc. Dit brengt de patiënt in een positie van manager over veel zaken. Voor mensen van genoeg niveau en als je helder genoeg bent is het wel te doen, al kost het veel energie. Ik pleit dan ook voor een overstijgende overall coördinatie, geef een client een algemeen aanspreekpunt voor alles. Dit gaat veel tijd, ergernis en eventuele risico’s voorkomen. Een schrijnend voorbeeld bij mij was, dat voor een MRI mijn neuro modulator uitgeschakeld moest warden. De MRI gebeurt door Radiologie en Uitschakelen door Pijn poli. Er moet dan wel in de gaten gehouden worden, dat na de MRI de neuro modulator weer ingeschakeld moet worden. Dit gebeurde bij mij na 30 uur. Onnodig pijn en irritatie.
Een ander organisatorisch aspect is waartoe je je moet wenden na ontslag uitziekenhuis of discipline en de bijbehorende overdrachten. Voor welk gedeelte wordt je terugverwezen naar je huisarts, waarvoor kun je nog in ziekenhuis terecht etc.
Ik heb een stoma en kan na ontslag terecht bij een speciaal verpleegkundige. Maar dit kan alleen op reguliere werkuren en niet in avond en weekenden. Dan verwacht je bij de eerste hulp terecht te kunnen, maar nee hoor, het is gewoon de huisartsen post of eigen praktijk. Daar blijkt dan de gevraagde know how niet aanwezig te zijn etc.
Tot zover het organisatorische.
Dan, wat er met je gebeurt als je patiënt wordt, er is heel veel voorlichting materiaal, maar achteraf bleek er toch het nodige te missen, wat mij veel leed had kunnen besparen
• Ik heb n.a.v. een endeldarm tumor een stoma gekregen, hetgeen betekent, dat de anus wordt afgesloten en alleen voor wondvocht een draingaatje is. Daarbij wordt aangegeven, dat je een aantal weken pijn houdt bij het zitten. Dus klaagde ik niet bij die vervelende scherpe pijn. Tot ik op een morgen in een bloedbad wakker werd. Wat bleek in het draingat had zich 20 centimeter naar binnen een enorm abses ontwikkeld. Later bleek, dat dit veel vaker voor te komen. Ik wist het niet, dan had ik wel eerder an de bel getrokken.
• Een stomabreuk of hernia, ik had er nog nooit van gehoord. Indien je het weet kun je volgens mij de gevolgen redelijk goed beperken, maar vooraf is niemand, die je het verteld. Achteraf vind je wel nog de nodige informatie. Het is belangrijk, dit vooraf te weten. Net zo als het feit, dat een endeldarm naar buiten kan komen
• De output van de stoma wordt in zakjes opgevangen. Het kan voorkomen, dat iemand zoveel output heeft, dat de zakjes er niet tegen bestand zijn. Dat is heel vervelend en leidt tot veel schoonmaak werkzaamheden. Dan blijkt, dat er eigenlijk geen goede zakjes materiaal op de markt zijn. Ik heb nu een, die eigenlijk voor output van de dunne darm is bedoeld. Ook hier geldt, dat weten had kunnen voorkomen. Hopelijk leidt het ook tot een nieuw bruikbaar product
• Mijn abces moest bestreden worden door het een paar keer daags t spoelen. Echter, de wond gaat dan niet dicht en kan het herstel eindeloos duren. Het was een medewerker van de thuiszorg, die na geruime tijd op het idee kwam om elke paar dagen de spoeling iets minder diep te laten plaats vinden. En ja hoor, binnen 3weken was de wond dicht. Het had, indien men dit weet dus veel sneller gekund.
Dan nog een tip, wat onnodig lang in een ziekenhuis verblijven kan voorkomen. Kijk of je na de operatie thuis hulp nodig kan hebben en wat jezelf kan regelen. De thuiszorgorganisaties hebben een groot te kort aan personeel en kunnen vaak een gecompliceerde vaag niet direct managen. Hierdoor heb ik een week langer dan nodig in he ziekenhuis gelegen. Een heel dure oplossing. Dit, terwijl het bureau, dat e.e.a. probeert te regelen, echt keihard heeft gewerkt. Kijk wat je echt nodig hebt en wat anders geregeld kan worden. In heel intensief overleg hebben we toen een oplossing gevonden.
Ik eindig zoals ik ben begonnen, mijn onmetelijke dank en bewondering voor hoe ik ben behandeld en verzorgd. De genoemde zaken zijn leerpuntjes, waar anderen, hoop ik, baat bij hebben.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *