Laat ik beginnen met een bekentenis. Ik ben geen grote fan van onze minister president. Het is de laatste 10 jaar een soort van “boulevard of broken dreams. Maar als zo iemand iets goeds doet, moet je wel zo groots zijn om dat toe te geven. Dat laatste is toch wel het geval in de afgelopen weken. Hij toont zich een krachtig staatsman, die er gewoon is en ook mensen durft aan te spreken. Ook het lef om je eigen koers te blijven varen mag ik wel. Wat echt mijn bewondering heeft gewekt, is het lef om de politiek de politiek te laten en een minister te benoemen, die uit de oppositie komt. Gewoon omdat je de beste wilt in deze roerige tijden.

Ik vind dat klasse. Of ik deze man ook de beste vind is een andere zaak, want ik kan het optreden en beleid t.a.v. de verpleeghuizen niet vergeten. Met die gevolgen worstelen we nog.

Terug naar de keuze van Rutte, die ik dus wel bewonder. Maar het zette me ook aan het denken.

Als Rutte het kan, waarom kan Houten het dan niet.

Kijk naar de situatie op dit moment:

  • Zware tijden in het sociaal domein
  • Veel minder geld (wel als gevolg van die zelfde Rutte)
  • Kans op verschraling in de WMO ondersteuning en jeugdzorg

Dit alles heeft geleid tot het aftreden van een wethouder, die eigenlijk is geslachtofferd aan het ontbreken vaneen heldere visie van de ……., er was en is geen stip op de horizon. Ja, wat je dan ook uitwerkt. Je doet het altijd fout.

Het gevolg is wel, dat de tijden er niet beter op worden en er heel veel werk licht in het sociaal domein. Er wordt wanhopig gezocht naar een opvolger, die geheel moet worden ingewerkt en dan moet de koers nog uitgewerkt worden.

En toen, ja toen, dacht ik heel voorzichtig….kan het hier niet net zo als in het kabinet.

Ik weet een voormalig wethouder, die op dit moment vrij is. Het is een empathisch, krachtig en integer figuur. Dus B en W stap over je eigen schaduw heen en ga kijken of deze persoon op eigen titel wethouder kan worden. Het duale systeem staat dit toe. Hij hoeft niet te worden ingewerkt, kent de materie tot in detail en is bij ambtenaren graag gezien.

B en W, wat is hier op uw antwoord, of zijn de wonden nog te vers en de pijn te diep. Dan voer ik aan, het is wel 5 voor twaalf.

O, ja en, Rutte, dit keer wel de beloftes nakomen. Ik wacht nl. nog steeds op die 1000euro.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.