In mijn hoedanigheid van cliënten ondersteuner heb ik de laatste jaren schrijnende gevallen moeten aanschouwen in de jeugdzorg. Let wel, het is een heel goede zaak, dat we met een goed systeem onze kinderen beschermen en vaak is ingrijpen terecht. Maar toch ontkom ik niet aan de indruk, dat het in een beperkt aantal gevallen niet klopt en er veel leed aan ouders wordt aangedaan. Het aantal ervaringen is wel gestegen, sinds de jeugdzorg is overgeheveld naar de gemeentes, maar het is te gemakkelijk om daar direct naar te wijzen. Zij hebben er veel werk, met te weinig geld bijgekregen. Bovendien heb je niet altijd de expertise bij de hand. En wat doe je dan, dan maak je volkomen ter goeder trouw gebruik van instanties, die daarvoor in het leven zijn geroepen. Op nationaal niveau is dat veilig thuis, terwijl regionaal ook instanties zijn, die hun kundigheid voor allerlei diesten aanbieden. In dit geval SAVE. En dat staat nu, na een vernietigend rapport weer in het middelpunt van de belangstelling. Ondanks het feit, dat eind vorig jaar ook al het nodige aan de hand was.

Het nieuwste rapport (info te vinden op RTV Utrecht https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/2105950/) , waarin de inspectie dreigt in e grijpen. Het spitst zich toe tot de stijgende aantallen gedwongen uit huis plaatsingen. Waar veel leed achter verborgen zit. Daarnaast is het aantal pleeggezinnen dalende, maar gezinstehuizen stijgende. Dat laatste is een vorm van pleeg opvang in een meer bedrijfsmatig model.

Een aantal zaken vallen op in het genoemde verschijnsel:

 • Er zijn een aantal uit huis plaatsingen met als achtergrond Munchausen by proxy en/of mishandeling, wat vorig jaar een hot item was in diverse zaken
 • Moeilijke bezoekmogelijkheden, waardoor snel ouder vervreemding optreedt
 • Nauwe betrokkenheid met scala van diensten door eerder genoemde instanties.
 • Deze diensten worden tegen stevige uurtarieven afgerekend.
 • Opvallend is, dat voor elk probleem een dienst uit de grond wordt gestampt en door genoemde instantie min of meer in dwang afgenomen kan worden.
 • Hoge tarieven voor uit huis plaatsing.
 • Wetende, dat veel instanties tegenwoordig zelf de broek op moeten houden en het neigt al gauw naar een commercieel model.

Dit alles wetende, dringt zich de vraag op, of er een verdienmodel achter zit. Want, zoals ik geleerd heb, als je iets wilt doorgronden….Folow the money. Ik weet absoluut niet of dit het geval is, maar de vraag mag je stellen.

 

Neem een rekenvoorbeeld:

 • Gewone pleegzorg levert 40 euro per etmaal op
 • Maar opname in gezinstehuis levert bij normale opname ( dus niet verzwarend) 100 euro per etmaal op
 • Dat is per jaar per kind 36500 euro en bij bijvoorbeeld 6 kinderen zo’n 220.000 euro.
 • Het moe gezinsvervangend zijn, dus erg veel extra krachten zullen er niet zijn, een plaats vervangend pleeg ouder paar?
 • En voor allerlei, als noodzakelijk gezien therapieën en ondersteuning, wordt per uur stevig betaald, zoals onder wordt aangegeven:
behandeling prijs per uur
Individuele begeleiding basis € 59,45
 Individuele begeleiding specialistisch € 81,00
 Individuele behandeling basis € 95,35
 Individuele behandeling specialistisch licht € 101,45
 Individuele behandeling specialistisch licht medicatiecontrole € 135,30
 Individuele behandeling specialistisch middel € 101,45
 Individuele behandeling specialistisch zwaar-zeer zwaar € 104,55
 Individuele diagnostiek € 96,35
 Individuele behandeling laagfrequent00 € 92,25
 Gezinsbegeleiding basis € 63,55
 Gezinsbegeleiding specialistisch 0 € 81,00
 Gezinsbegeleiding laagfrequent 0 € 66,60
 Gezinsdiagnostiek € 100,45 € 100,45
 • U mag raden, wie deze diensten allemaal leveren
 • Ouders durven vaak niet tegen behandelingen in te gaan, bang als ze zijn voor de kinderen.

Maar zult u zeggen, zo’n tehuis moet toch ook worden op en ingericht etc. Inderdaad, zie hiervoor o.a. bijgaande brochure: https://ondernemingsplannenfabriek.nl/financiering-van-een-gezinshuis/

Ook hier even kort een financieel model:

 • Geschatte kosten om te starten 500.000 euro
 • Maximale subsidie/financiering 90%
 • Zelf in te brengen 10%, derhalve 50.000 euro

De heel interessante vraag, die hieruit voortvloeit is…..wie hoest dat op.

Zoals ik al eerder zei, het lijkt een interessant financieel model en wie betaalt dat op een moment, dat gemeentes het al zo moeilijk hebben. Zie daar voor het dossier over de nood in de jeugdzorg op de site van “Follow the money”.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.