Volgens de media staat het land in brand en worden we door de boeren gegijzeld. En, als de boeren in opstand komen, moet er wel wat aan de hand zijn. Maar als je in het verleden kijkt is dit niet zo bijzonder en zijn de aties soms nog wel gewelddadiger geweest. Hier moet ik wel af en toe aan denken, als ik het nieuws volg en hoeveel mensen zouden het nog weten. Ik ben natuurlijk al wat ouder. Wat ook een terugkerend patroon is, dat ze vaak in het verdomde hoekje zitten. Het is nooit om er rijker op te worden, maar altijd om het bestaan te verdedigen. Neemt niet weg, dat er wel een limiet in zit, wat kan en wat niet kan. Snelwegen afsluiten vind ik er een van. Je zou maar met spoed naar het ziekenhuis moeten en vast komen te zitten om maar iets te noemen. Ik zou er niet graag verantwoordelijk voor zijn.

Terug naar het verleden. Het eerste wat me te binnen schiet zijn de rellen etc. rondom de ruilverkaveling. In kort, wat is de ruilverkaveling, die al in 1919 startte en in de 50 en 60iger jaren het meeste protest opriepen, vooral in Drenthe en Oost-Nederland.

Ruilverkaveling, ook wel kavelruil genoemd, is een proces waarin eigenaren van een stuk land, de zogenaamde grondgebruikers, kavels met elkaar ruilen. De grondgedachte daarachter is dat alle grondgebruikers er daardoor beter op worden.

Uit deze tijd zijn diverse opstanden bekend, waaronder Tubbergen, want in hun ogen pakte het lang niet altijd voor alle boeren goed uit.

Het volgende grote moment, wat ik nog bewust heb meegemaakt was de tijd van de boerenpartij van Hendrik Koekoek. Het ging hier om een heel diepgaand conflict van de boeren met het Landbouwschap, eigen op de vraag of er sprake was van uitbuiting. Waar ging het in het kort om.

In maart 1963 liep een al jaren slepend conflict tussen Hollandschevelds boeren en het Landbouwschap uit de hand. De “Vrije Boeren” o.l.v. Hendrik Koekoek weigerden de heffingen van het schap te betalen. Daarom werden in 1961 hun boerderijen verkocht. Begin maart 1963 zouden de boerderijen worden ontruimd. Het werd een enorme rel omdat Vrije Boeren uit de rest van Nederland massaal naar Hollandscheveld kwamen om de uitzettingen te beletten. Een grote politiemacht moest de deurwaarder bijstaan. Er gingen zelf nog boerderijen in de fik.

Uiteindelijk kan men stellen, dat de boeren wonnen.

Een derde voorbeeld zijn o.a. de rellen bij Kootwijkerbroek. Waar ging het hier om:

Dit speelde in 2001. De mond- en klauwzeerepidemie heeft geleid tot hevige rellen in het Veluwse Kootwijkerbroek. Actievoerders raakten slaags met de mobiele eenheid (ME) toen die ruimingsploegen van de Rijksdienst voor keuring van Vee en Vlees (RVV) wilde ontzetten. de RVV begon met het ruimen van 200 bedrijven rond Kootwijkerbroek, waar mond- en klauwzeer is vastgesteld bij een kalverhouderij. Maar ’s ochtends rond half negen grendelden actievoerders de toegangswegen tot het dorp af met tractoren, shovels en combines. De RVV moest daarop het werk staken. Diverse ruimingsploegen konden het dorp de hele dag niet verlaten. Aan het begin van de avond wist de ME verschillende blokkades op te heffen.

Herkenbaar dat de boeren hier voor hun bestaan vochten, maar telkens kun je de vraag stellen of het doel de middelen heiligt. En verder, als de overheid de geschiedenis goed kent, hadden ze dit kunnen verwachten.

Wat ook herkenbaar is, is de rol van de media. Mij is geleerd om in dit soort situatie e.e.a. zoveel mogelijk te negeren. Hoe meer aandacht hoe groter de rellen etc.

Kijk vandaag 4 juli 2022. Van af 06.00 uur overal groot nieuws, dat dit de dag was en is, dat alles plat gaat.

Maar eigenlijk viel het tot 09.00 uur best mee. Wel media dan kletsen we dus naar een rel toe. Spreken ze de verwondering uit, dat er niet meer aan de hand is. Hoe dom.

Gewoon negeren.

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.