Wat u niet wilt, dat u geschiedt, doe gij dat ook een ander niet. Dit is een zgn. “Gulden regel” uit diverse religiën. Het betekent, dat je een ander niet aan moet doen, wat je niet wilt, dat je zelf overkomt. Ik moest hier vanmorgen de krant las. Hier was een artikel opgenomen over de openstelling van winkels op zondag. Na een lange strijd is in Houten, waar maar een minderheid een geloof aan hangt, dat voor een winkelsluiting op zondag is, er vrije openingstijden mogelijk. Via allerlei wegen heeft men geprobeerd dit tegen te houden. Eigenlijk, is het heel ondemocratisch, dat een minderheid zijn/haar wil aan een meerderheid wil opleggen. Ik vraag mij af, als de moslims hetzelfde op vrijdag zouden eisen. Hoe wordt er dan over gedacht? En fin, nu de winkels open mogen, blijken het er minder te zijn, dan gewenst is en Houten een stille plaats is op zondag. Niet goed voor de middenstand en komt de volgende stap in deze soap. Winkeliers worden onder druk gezet om op zondag open te gaan. Hetzelfde proces eigenlijk, als hiervoor beschreven. Een elitegroep, die een meerderheid wat wil opdringen. En ja hoor, dit is koren op de molen van de groep die de openstelling had willen verbieden. De diverse raadsfracties omen in’t geweer en stellen vragen. Onder het argument, dat je op deze wijze niet ondemocratisch een openstelling kunt afdwingen is “not done” Heel opmerkelijk het zijn dezelfde argumenten, waarmee ze indertijd de openstelling hebben willen voorkomen.  Al met al om met teksten te blijven gooien: Schoenmaker houd je bij je leest en wat u niet wilt, wat u geschiedt…….

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.