Uit nieuwsgierigheid kijk ik nog wel eens naar personeelsadvertenties en met name naar de vaardigheden, die worden gevraagd. Wat mij meer en meer opvalt is de grote variatie in vaardigheden (of noemen we het talenten) die worden gevraagd. Mijn eerste reactie is dan ook: als je echt al deze zaken in 1 persoon zoekt, dan wens ik je veel succes, want die bestaan niet.
Het kan niet anders, of men doet bij de selectie concessies of mensen zeggen over talenten te beschikken, die ze niet hebben. Van ouds her onderscheid ik bij het selecteren globaal 2 types mensen, die ik onderstaand wat meer zal toelichten:
• Inhoudelijk gericht
• Gericht op de mens
De eerste zijn veelal mensen, die goed zijn in de materie, we noemen het vakmensen, maar ook heel diep technisch kunnen denken en creatief zijn. Naast deze kant worden ze grosso modo ook gekenmerkt door wat meer introvert zijn.
Het tweede type kan over het algemeen goed om gaan met mensen, hun talenten activeren en ze op een motiverende manier stimuleren Dit zijn grosso modo wat meer extroverte en empathische mensen.
Nu zijn er, die beweren, dat ze goed in beide kanten zijn. Ik geloof daar niet in. Bij deze mensen wordt er nog een derde kant zichtbaar en dat is het onvermogen tot kritische zelfreflectie. Dit kot o.a. voor bij mensen met een narcistisch inslag. Een heel goed voorbeeld hiervan is Trump.
Derhalve, indien iemand serieus solliciteert op een functie, waarin zowel de eerst genoemde talenten als de tweede gevraagd worden, dan raad ik de recruiter aan nog eens goed achter de oren te krabben, want anders kan men wel eens spijt krijgen.
Wil ik daarmee zeggen dat het eerste type mens, niets bakt met de gevraagde eigenschappen van het tweede/ Neen, maar er zit wel degelijk verschil in het niveau van de vaardigheden.
En aan mensen zelf adviseer ik om duidelijk een keuze te maken waar je kracht ligt en niet volop op twee paarden te wedden, want dan wordt je nooit gelukkig.

One Thought on “Schapen met 5 poten bestaan niet!”

  • Wat je veelal ziet is dat er enorme eisen worden gesteld aan een mens die solliciteerd, en ja natuurlijk geeft deze aan dat hij of zij voldoet aan alle kriteria. Helaas blijkt dan vaak dat men teleurgesteld word,zowel werkgever als werknemer. Voorbeeld men vraagd veel te jong personeel waarbij men duidelijk zegt dat men veel ervaring heeft.
    mijns inziens hoe kan iemand van 16 veel ervaring hebben,om maar nog maar niet te spreken over de levenservaring. Ik ben het met je eens dat je een keuze maakt waarin je kracht ligt,en daarin neem ik mee dat het ook goed is je mindere kanten te noemen en je de bereidheid toont om die te versterken..

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.