Bovenstaande klinkt snoeihard en arrogant. Ik zal proberen uit te leggen waarom. En iedere veranderkundige zal het dan beamen. Er is wel een mits…….. Indien je een organisatie wijziging voorstaat, dan zitten daar consequenties aan. En, met name, de kern consequenties moet je wel nemen, anders vraag je om problemen.
Toen ik een paar jaar geleden hoorde, van iemand die er dicht bij stond, wat de plannen waren, was mijn eerste reactie…. Dit wordt ellende op het menselijke vlak en dus daarna in het functioneren.
Wat is een van de kern consequentie van de keuze van een nationale politie. Overschot van personeel op alle niveaus, behalve op de vloer. Want, wat is er aan de hand. Eigenlijk wil men o.a. de organisatie Pyramide versmallen. In Jip en Janneke taal betekent dit bijvoorbeeld, dat men op het hoogste niveau 26 baasjes had en dit worden er nu bijvoorbeeld 10.
Dan houd je er 16 over en wat doe je er mee. De consequentie is, dat je een zak geld moet open maken en afscheid nemen van de boventalligen. Gelijktijdig gaan natuurlijk 26 mensen knokken voor 10 posities. Dit Men is dan meer bezig met zijn eigen bestaan, dan het werk en gaan de eerste dingen al fout. Verder zal er bij de 16, die het niet worden frustratie ontstaan en ook dat werkt tegen een goed leiden van een bedrijf.
Veelal is niet gekozen voor de consequentie maar herplaatsing. Ja, vaak kan dat maar op 2 manieren:
• Extra staffuncties creëren op zelfde niveau
• Met behoud van salaris 1 niveau lager inzetten
Dat laatste geeft weer druk op dat niveau, waar ook minder functies zijn etc.
Er komt dus druk van boven en alle functies raken over bezet.
Dit heeft weer gevolgen voor de ambitieuze agent, die niet kan promoveren, want alle plaatsen worden ingevuld door mensen, die het in de procedure net niet gehaald hebben en derhalve vaak niet optimaal functioneren. Daarnaast zullen de gecreëerde staffuncties voor extra bureaucratie zorgen.
Uiteindelijk is het blauw op straat de klos, inclusief de eerste lijn operationele leidinggevenden. Gevolg….. ziekte verzuim. Dan moet er weer beroep gedaan worden op mensen om taken te doen, waar ze niet voor betaald worden etc.
Ik wil niet zeggen dat het afscheid nemen van boventalligen, zoals vaak in bedrijfsleven gebeurd, een garantie is voor het goed verlopen van het proces maar je had wel afgerekend met 2 enorm verstorende factoren:
• Frustratie en risicoloos opereren
• Verstoppen van de carrière mogelijkheden

One Thought on “Problemen politie voorspel- en onontkoombaar.”

  • Als organisatie-adviseur (ondermeer ex-projectleider SPEER-programma van het Ministerie van Defensie) kan ik dit volledig beamen, maar ik wil er nog wel dit aan toevoegen, Bij dergelijke reorganisaties ontstaat altijd de sfeer van verzet: Oh, Oh, nu gaat mijn kindje dood en daar zal ik mij tot het laatst toe tegen verzetten. Dat is alleen te compenseren door bij aanvang reeds nieuwe kindjes te bedenken, m.a.w. zorg ervoor dat je in verwachtying bent voordat je zaken wegbezuinigd cq met de echte reorganistaie begint. Betrek vooral ook het tweede en derde niveau managers d.m.v. trainingen bij het “Bevruchten”, m.a.w. bedenk gezamenlijk de nieuwe uitdagingen en oplossingen. Dan biedt je ook enig toekomst perspertief en gaat de invoering veel soepeler. Dus elke reorganisatie begint met investeren in de toekomst-verwachtingen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.