Terecht wordt op dit moment aandacht gevraagd voor de noden bij de politie. Door jarenlang slingerend beleid met Bezuinigingen links en rechts. Onderwaardering etc. is er een groot te kort aan goede agenten op straat. En ik zeg bewust op straat.
Maar ligt het nu alleen aan bovenstaande of is er meer? Ik heb in het bedrijfsleven geleerd om ook eens naar mijn eigen organisatie te kijken, als er problemen zijn.
Dan vallen mij over de jaren heen een aantal zaken op. Ik doe dit uit waarnemingen en dat wat je soms van betrokkenen hoort. In dat geval kun je niet anders, dan concluderen, dat de top ook nog wel het nodige huiswerk heeft te doen:
*    Laten we beginnen met de opleiding. Er is een tijd geweest, dat dit gespreid werd over 4 jaar en met veel stage in de praktijk. Inmiddels is   dit aanzienlijk terug gebracht en dat kan alleen maar ten koste van de capaciteit gaan.
*    In de media hebben ons de laatste jaren berichten bereikt, dat het lang niet altijd pais en vree op de politieacademie is. Daarnaast, heeft U ooit de oorspronkelijke behuizing gezien en later de verbouwingen door een of andere pief met hoogmoed waanzin? Oh, had dat geld in de opleidingen gestort.
*    In hoeverre gaan de agenten naar de jaarlijkse verplichte dagen en wordt er op een juiste conditie gelet. Natuurlijk is het een moeilijke keus tussen te korten aan te vullen of de mensen nog meer van huis te hebben, maar een niet goed getrainde agent betekent mogelijke ziekten etc. Wat is duurder?
Dan een aantal opmerkingen over de organisatie:
*    Een transformatie naar de landelijke politie betekende ook een inkrimping van het aantal regio’s (korpsen). Ik meen me te herinneren van 25 naar 10. Dat betekent dat er een overschot is van 15. In het bedrijfsleven betekent het vaal afvloeiing. Hier wordt men op gecreëerde functies gezet of een niveau lager. Maar daar is het probleem hetzelfde en wordt de druk per niveau hoger. Dat is niet erg, als men als consequentie ook maar deze mensen de straat op stuurt. Maar naar wat ik verneem, eens van de straat, nooit terug.
*     Verder hebben we de zgn. zijinstromers. Dat zijn korte opleidingen en niet het laagste niveau maar meestal beoogt kader Ook deze zie je nauwelijks op straat, al zou 2 jaar meelopen niet verkeerd zijn.
*     Als derde is het gevolg, dat er zich een lemen laag middenkader vormt, die de weg in promoties verspert voor jonge getalenteerde agenten. Hiermee is de groeimogelijkheid en promotie heel moeilijk geworden. Hetgeen leidt tot frustratie en uitstroom.
*    Naar, wat mij ter ore is gekomen heeft bovenstaande er toe geleid, dat het aantal chefjes op bureaus verdubbeld is, maar ze moeten de straat op
Zoals ik al verwoorde e.e.a. komt voort uit observaties gesprekken, die je overal kunt voeren. Ik zie het graag onderbouwd naar het rijk er fabelen verwezen worden. Maar tot zo lang, meneer Akerboom…….Ik heb veel respect voor jullie organisatie en het werk, dat het merendeel doet. Het is een zwaar bestaan. Maar toch, kijk ook eens intern.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.