Over mij

Het is niet eenvoudig om zo maar wat over je zelf te vertellen. Toch is het interessant om wat meer te weten met wie je eventueel in zee gaat.
Daar heb ik dan toch iets op gevonden. Na grote "zwarte gat", dat ook mij overkwam, na het beëindigen van mijn officiële werkzame leven in 2012, heb ik nieuwe zaken opgepakt, die ik leuk vind. Daarnaast heb ik ook besloten o in principe alleen nog zaken te doen, die ik leuk vindt. Een van de zaken, die ik het afgelopen jaar met name heb gedaan is het schrijven van een (auto) biografie. Dat is een heel karwei geweest.
Veel meer, dan ik ooit had kunnen bevroeden. Ik heb hierover het volgende geschreven:

In 2016 is Henk gepensioneerd. Het leven een beetje beschouwend, komt hij er achter, dat hij eigenlijk niets van zijn opa's weet.
Familie-mens als hij is, vreet dit aan hem. Opa zijn is zijn alles en wat hij belangrijk vindt, is dat de kleinzoons (het zijn er inmiddels 4) later weten wie hun grootouders zijn geweest en wat hen in het leven vooral heeft bewogen.
Het laatste geldt zowel voor een toch wel bewogen leven als wat de drijfveren voor alle beslissingen zijn geweest.
Nu er tijd voor is, komen de leuke dingen en daar hoort ook het schrijven van dit boekje toe.
Alleen was de klus groter dan gedacht en heeft het bijna 1 jaar geduurd, voordat het aan de eindredacteur kon worden aangeboden.
Het is een verhaal met een lach en een traan. Hierbij heeft relativering, zelfspot en humor een grote rol gespeeld.

Het laatste deel van het boekje is gevuld met een 50 tal blogs van de afgelopen 2 jaar, waarin hij zijn toch wel eigenwijze kijk op de wereld deelt.
Maar bovenal is dit boekje een ode aan hen, die hem lief zijn.
Zijn levens motto: Ieder mens is de moeite waard en heeft een handvat. Je moet wel bereid zijn het te zoeken.

Het boek is te bestellen via de shop van https://www.mijnbestseller.nl/site/
onder ISBN nummer: 9789463427937 voor 14,15 euro, of met enige korting bij mij : donker0@ xs4all.nl.
In principe wacht ik met bestellen tot er 10 op de lijst staan. De royalty's gaan naar de Nierstichting.
Dat heeft geleid, tot een aantal zaken, waarin ik me o.a. dienstbaar opstel naar de maatschappij, niet alleen uit idealisme, maar ook omdat het energie geeft.

Naast het werk, zijn er heel veel zaken, waarin ik ben geïnteresseerd. Behalve hobby's , doe ik redelijk veel op het maatschappelijk terrein. Ooit begonnen als kaderlid in een ouderenbond, heb ik mij kunnen verdiepen in de vele zaken, die er spelen.

Hierbij kwam natuurlijk de grote transitie in de WMO in 2015. Ik heb me in deze materie vastgebeten en het heeft geleid tot een aantal activiteiten, die ik hierin uitoefen.

  • Op verzoek geef ik voorlichting
  • Ik ben cliënten ondersteuner bij keukentafel gesprekken
  • heb zitting in de Advies raad voor sociaal domein in Houten
  • Leidt hierin de werkgroep WMO
  • Ben ik eindredacteur van een radioprogramma voor ouderen
  • Vul jaarlijks op verzoek van ouderen onder de vlag van KBO belastingen in

In die hoedanigheid heb ik veel achter voordeuren mogen kijken en gezien, dat er nog veel eenzaamheid en leed bestaat. Ook iets, waar ik wel over gehoord had maar niet wist, dat er zulke schrijnende gevallen zouden zijn. Ik doel hierbij op "armoede" of mensen, die het financieel heel moeilijk hebben. Dat heeft er toe geleid, dat ik een opleiding tot "Budgetcoach" ben begonnen. Bij de pagina over producten kunt u hierover meer lezen. Mocht het tot vragen leiden, contact zoeken is altijd vrijblijvend. Zie hiervoor de "contact pagina".